Katalog stron FORUM - e-Kartki - wyślij! Download

     » Katalog stron


192.162.146.131 :: Strona główna
domingo, 5 de julio, 2020
Antonio Maria Zacarías,
    Artykuły

JAKIE SĄ KORZYŚCI W WADY POLITYKI REGIONALNEJ W HISZPANII I PORTUGALII?

źródło: CIE

Zarówno Hiszpania, jak i Portugalia należą do największych beneficjentów Funduszy Strukturalnych i Funduszu Kohezyjnego. W przypadku obu tych państw demokratyzacja wiązała się z przywróceniem autonomii regionom, przy czym była ona większa w przypadku regionów hiszpańskich.

Ze względu na niski poziomu PKB jako obszar celu 1 zakwalifikowano całą Portugalię, a w Hiszpanii 10 spośród 17 wspólnot autonomicznych (obecnie 9). Korzyści związane z objęciem obu tych krajów polityką regionalną UE wynikały przede wszystkim z efektywnego wykorzystania przyznanych środków i przeznaczenia ich na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wzrost zatrudnienia, poprawę warunków konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wzmocnienie ekonomicznego potencjału regionów, a także niwelowania bardzo dużych różnic, jakie występują między regionami. Udział w polityce regionalnej UE pomógł w stworzeniu podstaw do udoskonalenia narodowej polityki regionalnej, jej koordynacji i skupienia na wybranych priorytetach. W obu krajach wypracowano własne systemy zarządzania środkami i utworzono wyspecjalizowane instytucje. W Portugalii zarządzanie środkami pomocowymi powierzono wyspecjalizowanym instytucjom i jest ono silnie scentralizowane, w Hiszpanii natomiast uległo ewolucji – początkowo było również w wyłącznej gestii rządu, ale na początku lat 90-tych regiony zostały włączone w opracowywanie programów poprzez m.in. powołanie konferencji sektorowych oraz instancji konsultacyjnej, dzięki czemu obecnie wspólnoty autonomiczne zarządzają już przeciętnie około 1/3 funduszy. Miedzy systemami instytucjonalnymi występują dość znaczne różnice – np. w Hiszpanii dość dużą rolę odgrywają agencje rozwoju regionalnego, które w Portugalii mają o wiele mniejsze znaczenie. Kluczowe znaczenie w Portugalii ma Ministerstwo Planowania i Komitety Koordynacyjne – w Hiszpanii Ministerstwo Gospodarki i Finansów oraz Komitet Inwestycji Publicznych. Jest to charakterystyczne dla polityki regionalnej UE, która państwom członkowskim zostawia dużą swobodę w organizowaniu zarządzania środkami z funduszy.

W opracowaniach dotyczących realizowania polityki regionalnej UE w tych krajach, jako niedociągnięcie najczęściej wymienia się jeszcze niedoskonały system monitoringu i ewaluacji w Portugalii oraz zbyt mały w obu krajach udział regionów w realizowaniu polityki UE, co jest niezgodne z zasadą subsydiarności.

   

Czytano 21159 razy Opublikował: Admin Data utworzenia: 4 Listopad 2005 Data aktualizaji 30 Czerwiec 2020
Ilość odwiedzin strony: 55823225 od 2005-11-01
Obecnie na stronie jest: 3 użytkowników
2000- © Hiszpania-online.com - Wszelkie prawa zastrzeżone